דלג לתוכן העמוד

קבלת קהל - בתביעה עירונית ובארכיב המשפטי

לאור הנחיות משרד הבריאות בשל נגיף ה"קורונה" והחלטת הנהלת העירייה, לא תתקיים קבלת קהל בעיריית ירושלים לרבות במחלקת התביעה העירונית ובארכיב של מחלקת התביעה העירונית, וזאת עד להודעה חדשה בנושא

לאור האמור, מחלקת התביעה העירונית בעיריית ירושלים תמשיך לשרת את לקוחותיה באמצעות האמצעים הדיגיטליים הבאים עפ"י נושאי עבודת המחלקה

בקשות להארכת מועד לביצוע צו הריסה לפי סעיף 207 לחוק התכנון והבניה

  •  ניתן להוריד את הטופס למילוי ידני לבקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה באתר האינטרנט העירוני שכתובתו: http://bit.ly/2QbJ7TU.
  •  בקשות אלו ייתקבלו אך ורק באמצעות הדוא"ל שכתובתו: MamShira@jerusalem.muni.il או באמצעות הפקס: 02-6295826.
  •  בתקופה זו, לא יתקבלו בקשות מעין אלו באופן ידני.
  •  ניתן לקבל סטטוס אודות הבקשה שהוגשה בדוא"ל: MamShira@jerusalem.muni.il או בדוא"ל Tplilit@jerusalem.muni.il וכן בטלפון: 02-6297831.
  • בקשות להפחתת ריביות והצמדות בתיקים שניתנו בהם גזר דין על ידי בית המשפט
  •  בקשות מעין אלו, ייתקבלו אך ורק באמצעות הדוא"ל שכתובתו: MamShira@jerusalem.muni.il או באמצעות הפקס שמספרו: 02-6295826. - בתקופה זו, לא ייתקבלו בקשות מעין אלו באופן ידני.

שיבוצי התובעים לבית המשפט לעניינים מקומיים / מחוזי
שיבוץ תובעי המחלקה בבית המשפט לעניינים מקומיים ובבית המשפט מחוזי מפורסם באתר האינטרנט העירוני בכתובת: http://bit.ly/33e9BcS 

בקשה לעיון / צילום חומר חקירה לפי ס' 74 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב 1982
בקשות מעין אלו, יתקבלו אך ורק באמצעות הטופס המקוון שבאתר האינטרנט העירוני בכתובת: http://bit.ly/2Q8eHSD 
לבדיקת סטטוס הבקשה, ניתן ליצור קשר עם הארכיב המשפטי בטלפונים הבאים
02-6296504, 02-6297085, 02-6296503 או בדוא"ל: CHOMOSHE@jerusalem.muni.il

פניות הציבור
ניתן לפנות אל מחלקת התביעה העירונית באמצעים הבאים
טופס מקוון: http://bit.ly/3aSV8p9, דוא"ל: Tplilit@jerusalem.muni.il
טלפון: 02-6297831 , פקס: 02-6295826

לפרטים אודות תיקים המתנהלים בבית המשפט
ניתן ליצור קשר עם מוקד בתי המשפט בטלפון: 077-2703333 , או בפקס: 02-6297569.

לפרטים נוספים ו/או לבירורים, ניתן ליצור קשר במישרין עם מר אבי כהן, עוזר לראש התביעה העירונית, בטלפון: 02-6298903 או בדוא"ל: chavi@jerusalem.muni.il